Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Cresterea competitivitatii si adaptabilitatii a 400 de angajati in intreprinderi/institutii din sectoarele economice incluse in directiile actuale de politica industriala (Procesarea alimentelor si bauturilor/Industrie alimentara) si din zonele foste industrializate prin participarea la programe de formare profesionala continua, in vederea obtinerii unei calificari complete si actuale, prin activitati destinate calificarii/recalificarii, in corelare cu cerintele pietei muncii, competitivitatii si dezvoltarii durabile. Obiectivul general al proiectului este in stransa corelare cu obiectivul general al POSDRU, incadrandu-se in contextul larg al obiectivelor cuprinse in politicile si strategiile nationale si europene de ocupare.

 

Obiectivul general al proiectului sustine obiectivul Axei Prioritare 2 prin cresterea nivelului de calificare profesionala in acord cu dinamica pietei muncii, prevenind astfel riscul de pierdere a locului de munca detinut de 400 angajati ai intreprinderilor/institutiilor din sectoarele economice incluse in directiile actuale de politica industriala si probabilitatea de excludere din piata activa a muncii (scaderea riscului de somaj).

 

EFECTELE POZITIVE PE TERMEN LUNG vizate prin obiectivul general propus constau in: cresterea nivelului de competitivitate a angajatilor prin participarea la programe FPC in vederea obtinerii unei calificari actuale si complete, coreland abilitatile si aptitudinile acestora cu cerintele actuale date de evolutia economica si tehnologica a sectorului economic PROCESAREA ALIMENTELOR SI BAUTURILOR (identificat si definit in Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020 ca sector economic de specializare inteligenta); cresterea sanselor de dezvoltare profesioanala a membrilor grupului tinta pe piata muncii; cresterea sanselor de obtinere a unui venit superior fata de cel detinut la momentul actual; cresterea dinamicii si mobilitatii fortei de munca, in acord cu cerintele de piata si evolutia tehnologica, asigurandu-se corelarea intre aptitudinile individuale si oportunitatile actuale de pe piata muncii; orientarea angajatilor catre gestionarea eficienta si intrinseca a propriului traseu profesional.

 

Obiectivul general al proiectului se subordoneaza si sustine obiectivele Domeniului Major de Interventie 2.3 prin actiuni directe de imbunatatire a accesului si participarii angajatilor la programe calificare/recalificare in acord cu cerintele pietei si de promovare a beneficiilor formare profesionala continua in randul angajatilor, intreprinderilor si altor grupuri interesate. Proiectul are un grup tinta vizat de 400 angajati, beneficiar direct al activitatilor de informare cu privire la oportunitatile de formare profesionala potrivit cererii pietei muncii si a ofertei fortei de munca, a actiunilor de promovare dezvoltate la nivel regional, precum si al activitatilor de dezvoltare si implementare a programelor formare profesionala continua in vederea calificarii/recalificarii. Prin serviciile complexe si inovative de formare profesionala continua, furnizate va rezulta cresterea increderii in sine si a gradului de motivatie pentru participarea pe piata muncii, acestia fiind factori determinanti pentru activarea sociala a persoanelor angajate si constientizarea calificarii/recalificarii profesionale in gasirea/pastrarea unui loc de munca, dar si dezvoltarea de ansamblu in plan profesional si personal a grupului-tinta (imbunatatirea interactiunii sociale, cresterea abilitatilor de comunicare si lucru in echipa, cresterea capacitatii de a realiza obiectivele stabilite). O persoana angajata, dar calificata si bine pregatita profesional, detine resursele financiare necesare pentru asigurarea unui trai decent dar si pentru asigurarea dezvoltarii si bunastarii ulterioare. Parteneriatul dezvoltat la nivelul proiectului va genera un efect pozitiv, benefic, cu rol major in asigurarea comunicarii si transmiterii informatiilor privind oportunitatile/avantajele/beneficiile formare profesionala continua catre persoanele angajate.

 

Prin managementul si tintele parteneriatului promovat, organizatia solicitanta are ca obiective vizate: cresterea competitivitatii si adaptabilitatii a 400 persoane angajate in intreprinderi/institutii din sectoarele economice incluse in directiile actuale de politica industriala (Procesarea alimentelor si bauturilor/Industrie alimentara) si din zonele foste industrializate, crearea competentelor tehnologice, organizationale si cetatenesti, asigurarea accesului la educatia si formarea profesionala continua de calitate, in vederea obtinerii unei calificari complete si actuale, prin activitati destinate calificarii/recalificarii, in corelare cu cerintele pietei muncii, competitivitatii si dezvoltarii durabile. Solicitantul si partenerii detin experienta, resursele si expertiza necesare derularii proiectului in conditii optime, in vederea atingerii rezultatelor, indicatorilor si obiectivelor propuse.

 

În cadrul proiectului vor fi organizate cursuri gratuite de specializare / perfecţionare pentru personalul implicat în activităţi de organizare, planificare şi management şi pentru cel de execuţie, în urmatoarele meserii:

  1. Brutar
  2. Patiser
  3. Agent deratizare dezinfectie si dezinsectie
  4. Lucrator in comert

 

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

PARTENERIAT

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013