Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Proiectul este complementar cu Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National 2007-2026, care subliniaza importanta existentei si consolidarii unei forte de munca bine calificate pentru a creste competitivitatea acestui sector la nivel national si international, necesitatea unor investitii suplimentare in pregatirea si calificarea personalului din turism, precum si adoptarea de masuri pentru asigurarea respectarii standardelor in domeniu, in ceea ce priveste programele de instruire pentru angajatii din acest sector. In ceea ce priveste metoda de predare interactiva, proiectul este in acord cu obiectivul TIC vizat de toate Programele Operationale, dar si cu obiectivele unor programe suplimentare, cum ar fi: PC7, CIP, eContentplus. Prin obiectivul sau, de crestere a nivelului de calificare si prin activitatile de formare profesionala vizate, proiectul este complementar cu “Strategia pe termen scurt si mediu pentru formarea profesionala continua 2005 – 2010” – HG 875/2005 – strategie care a fost elaborata avand in vedere tinta de la Lisabona – nivelul mediu de participare la procesul de invatare pe tot parcursul vietii sa fie, pana in 2010, de cel putin 12,5% pentru populatia adulta. La nivelul anului 2010, intr-o societate avansata, ocupatiile vor necesita pregatire continua 50%, pregatire medie 40%, pregatire redusa 10-15% iar 80% din ocupatii vor necesita abilitati de utilizare a tehnologiei informatiei si comunicarii (TIC). In linia strategiei, proiectul califica angajatii si dezvolta utilizarea TIC. Proiectul este complementar cu alte proiecte aflate in implementare sau care au fost deja implementate: 1. “Dezvoltarea durabila a resurselor umane pentru turismul rural din Romania”, implementat de Asociatia de Dezvoltarea in Afaceri, cu sprijin FSE, la care Solicitantull este partener. Complementaritate: domeniul turistic trebuie sa absoarba fonduri europene pentru formarea profesionala in conditiile unei lipse acute de personal calificat in domeniu si unei cereri in crestere; 2. Infiintarea Autoritatii Nationale pentru Calificari, Phare 2004, beneficiar: Consiliul National pentru Formarea Profesionala a Adultilor, obiectiv: Crearea unui sistem national transparent al calificarilor. Proiectul propus e complementar acestuia, prin aceea ca realizeaza standardizarea continutului informational al programelor de calificare. Solicitantul si partenerii sai au inclus in abordarea acestui proiect lectiile invatate din implementarea altor proiecte aflate in implementare, care vizeaza dezvoltarea resurselor umane, precum si alte proiecte implementate in cadrul POS DRU. Solicitantul si partenerii au o experienta relevanta in organizarea de programe de calificare. Astfel, in elaborarea proiectului s-a tinut cont de: dificultatea observata anterior de a informa si a cointeresa grupuri tinta numeroase (proiectul va fi intens promovat: brosuri, sesiuni de informare in diverse localitati), reticenta angajatilor de a participa la programe de calificare profesionala (tematica programelor este foarte actuala, se solicita feedback permanent de la participanti, programul va fi lejer si nu va interveni in timpul dedicat familiei, sesiunile se vor finaliza cu examen si certificate de calificare recunoscute la nivel national), „pierderea” participantilor dupa inscriere: aceasta problema este combatuta prin mentinerea permanenta a contactului si implicarea in mai multe activitati si totodata, prin informarea cu privire la stimulentele financiare pe care le pot obtine in cazul absolvirii cursurilor; dezinteresul participantilor fata de programele neacreditate: programele vor fi acreditate iar certificatele vor fi recunoscute la nivel national; imposibilitatea suportarii costurilor de catre participanti: se ofera acces gratuit si egal tuturor membrilor grupului tinta. De asemenea, din experienta s-a observat dificultatea planificarii si implementarii proiectelor la o asemenea scara, drept pentru care partenerii s-au implicat foarte puternic in etapa pregatitoare, de planificare a proiectului, realizandu-se numeroase materiale suport (programe de curs, repartizari pe grupe, simulari de activitati, calcule bugetare foarte detaliate, modele de documente de uz intern pentru proiect etc) si organizandu-se intalniri cu experti cheie, ce vor fi implicati si in implementarea proiectului. 

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriat:

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2