Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Activitatile propuse prin proiect sustin obiectivele Strategiei de la Lisabona prin contributia la dezvoltarea unei societati bazate pe cunoastere si la cresterea competitivitatii economice in general si a sectorului turismului in particular, in conditiile imbunatatirii competentelor si cresterii gradului de calificare a fortei de munca angajata in acest sector. Se are in vedere consolidarea unei forte de munca inalt calificate, care sa fie capabila sa utilizeze eficient cunostintele si noile tehnologii.

Proiectul sustine astfel un aspect important al politicii comunitare, si anume, componenta educationala, de formare si perfectionare profesionala, prin cursurile de calificare si recalificare in domeniul turismului dezvoltate si implementate prin proiect. De asemenea, activitatile vizate sustin obiectivele Strategiei Europene de Ocupare si sunt relevante fata de Liniile Directoare Integrate pentru Crestere Economica si Ocupare (Linia 19 – programele de formare sunt dezvoltate pe baza nevoilor identificate pe piata muncii si Liniile 22 si 23 prin imbunatatirea investitiei in capitalul uman si adaptarea sistemului de formare la noile cerinte de competente pe piata muncii) si, in aceeasi masura, fata de politicile comunitare in domeniul turismului, in conditiile unei forte de munca mai bine pregatite, care sa contribuie la cresterea competitivitatii industriei turismului si a capacitatii acestui sector de a face fata provocarilor unei societati in continua schimbare si in proces de globalizare. Proiectul contribuie totodata la realizarea prioritatilor definite prin Planul National de Dezvoltare 2007-2013, Cadrul National Strategic de Referinta al Romaniei si Programul National de Reforme, intrucat, prin activitatile prevazute, contribuie activ la dezvoltarea capitalului uman din industria turismului.

Proiectul este relevant totodata fata de MasterPlanul pentru Dezvoltarea Turismului National 2007-2026, care prevede necesitatea unei forte de munca bine calificate si mentioneaza ca in prezent, Romania se confrunta cu “o criza acuta de personal calificat si instruit”, fapt care afecteaza performanta generala a acestui sector. Datele statistice disponibile indica o performanta redusa a sectorului turismului, care angaja in anul 2007 circa 6% din totalul fortei de munca ocupate (un total de 575.000 persoane), insa genera doar 2.1% din PIB. Totodata, conform unui studiu 

realizat de World Economic Forum (si publicat de Mediafax in martie 2011), Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana, in ceea ce priveste competitivitatea in turism. Pe de alta parte, se inregistreaza o crestere a numarului de spatii de cazare, in special in ceea ce priveste pensiunile, numarul acetora crescand cu 15-20% in fiecare an, ceea ce vine sa intareasca necesitatea unor investitii suplimentare in pregatirea personalului din acest sector, cu precadere a personalului din domeniul turismului, unde vorbim de un grad de ocupare per pensiune de cca. 70%, conform unui studiu al ANTREC. Mai mult, conform unei delaratii din septembrie 2012 a ministrului turismului, “turismul in natura si turismul cultural au devenit extrem de atractive, in special pentru turistii din straintate”.

Pentru a fi competitivi insa, este nevoie de perfomanta si de personal calificat. Nevoile de calificare identificate pentru sectorul turismului, au la baza o serie de probleme, inclusiv faptul ca programele de instruire curente nu respecta standardele in domeniu si nu pun accentul pe dezvoltarea competentelor si aptitudinilor, alaturi de inexistenta sau insuficienta la nivelul managementului unitatilor turistice a aptitudinilor necesare asigurarii unei pregatiri interne, efectuata la locul de munca, pentru a mentine gradul de calificare la un nivel acceptabil conform standardelor in domeniu, precum si pentru a motiva angajatii in vederea cresterii performantei. Pe de alta parte, pregatirea de la locul de munca este insuficient adaptata nevoilor de training ale personalului, in contextual unei competitii crescute pe piata turistica europeana. Totodata, se constata ca un numar considerabil de tineri, parasesc sectorul ospitalitatii si turismului pentru a merge sa lucreze in strainatate. Grupul tinta al proiectului cuprinde 1.536 persoane – angajati cu studii medii si superioare, in cadrul firmelor care activeaza in domeniul turismului in Romania, din 3 regiuni de dezvoltare cu un potential turistic ridicat: Bucuresti IF, Nord-Est si Sud Est.

Membrii grupului tinta fie nu sunt calificati, fie detin o calificare scazuta in domeniul turismului si doresc sa obtina o calificare completa in una din meseriile specifice acestui sector, in cadrul cursurilor disponibile prin proiect. Se va asigura o informare corespunzatoare privind oportunitatile de calificare prin proiect, atat pentru potentialii participanti la cursuri, cat si pentru toti cei interesati, prin publicarea si diseminarea de brosuri informative si intalniri regionale de prezentare (una la nivelul fiecarei regiuni). Persoanele se vor putea inscrie pentru a participa la cursuri si, ulterior, o comisie a Solicitantului va face o selectie pe baza unor criterii clar definite. Nevoile specifice ale grupului tinta sunt: (1) orientarea profesionala si consilierea in vederea obtinerii unei calificari; (2) dobandirea aptitudinilor si cunostintelor necesare cresterii competitivitatii turismului romanesc, inclusiv a agroturismului (56% din repondenti doresc obtinerea unei calificari complete, conform unui studiu realizat in anul 2012 in randul angajatilor si managerilor de nivel mediu din companiile active in domeniul turismului din cele 3 regiuni vizate; (3) dezvoltarea de noi programe de formare, mai flexibile, in concordanta cu necesitatile practice de instruire in domeniul turismului (conform MasterPlanului in domeniul turismului, programele scolare sunt neadecvate, iar corpul didactic nu are calificarile si experienta practica necesare in conformitate cu standardele de pregatire in vigoare; programele existente pun accentul mai mult pe pregatirea teoretica decat pe dezvoltarea aptitudinilor practice si majoritatea curriculelor sunt depasite sau au fost actualizate abia recent si intr-o mica masura); (4) necesitatea validarii compentelor dobandite, pentru a fi recunoscute la nivel national. Proiectul va viza crearea si consolidarea unui model de crestere a gradului de calificare a participantilor in domeniul turismului, prin furnizarea de cursuri de formare profesionala si validarea cunostintelor dobandite. Se va urmari totodata si o mai buna informare la nivelul societatii, privind importanta formarii profesionale continue si necesitatea dezvoltatrii calitatii capitalului uman pentru cresterea competitivitatii si a performantei economice.

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriat:

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2