Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

De la creșterea nivelului calificării la creșterea performanței în turism


Turismul din România poate deveni un factor cheie în procesul de relansare a economiei ținând cont de potențialul turistic pe care îl deține. Pentru a obține acest lucru, agenții economici, diversele instituții și organizații din turism trebuie să pună accent pe valorificarea cât mai optimă a potențialului turistic. Pe lângă modernizarea și adaptarea permanentă a ofertelor turistice la nivelul așteptărilor turiștilor un rol important în dobândirea performanței este creșterea nivelului calificării.

Prin participarea la cursurile de formare profesională acest lucru poate fi dobândit, iar interesul în acest sens al agenților economici din domeniul turismului a crescut considerabil. Tot mai mulți angajatori încurajează personalul să participe la cursurile de formare profesională continuă luând în considerare dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale acestora.

Sectorul ospitalității și turismului implică facilități și servicii. Competitivitatea și performanța poate fi asigurată doar de către personal bine pregătit și specializat, cu o atitudine și un comportament corespunzător și performanțe. Pentru a deține astfel de performanțe, a crea o forță de muncă intruită și calificată este nevoie de pregătire, educație de bază și cursuri de formare profesională. Satisfacerea cerințelor turiștilor și competențele dobândite reprezintă în sensul modern, ospitalitate.

În țara noastră, aptitudinile în ce privește prestarea serviciilor din sectorul ospitalității aât pe plan profesional cât și comportamental sunt încă la un nivel slab dezvoltat, necesitând o atenție deosebită. Lipsa standardelor de performanță, a standardelor de muncă precum și a celor educaționale și de pregătire conduce la reducerea nivelului de competență din sectorul ospitalității. Prestatorii de servicii din domeniul turismului manifestă un interes ridicat în ceea ce privește pregătirea profesională, iar așteptările cursanților sunt mari în ceea ce privește performanțele. Prin cursurile de formare profesională, agenții economici din domeniul turismului vor avea posibilitatea să lucreze cu personal cu un nivel crescut al calificării și care respectă standardele de calitate.

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriat:

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2