Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Creșterea nivelului de calificare pentru 1536 de angajați, de la un nivel scăzut de calificare la un nivel mai înalt de calificare prin obținerea unui certificat de calificare de nivel I, II sau III și informarea cu privire la importanța nevoii de formare profesională continuă la nivelul sectorului turismului în regiunile Sud-Est, Nord-Est și BI.

Efectul pozitiv pe termen lung al proiectului va consta în creșterea nivelului de calificare a persoanelor angajate și în același timp dezvoltarea competitivității economice în domeniul turismului.

Scopul proiectului se încadrează în obiectivele Axei Prioritare 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii", prin faptul că îmbunătățește nivelul de calificare a 1536 persoane angajate pe piața muncii, în sectorul turism, prin furnizarea de servicii de formare profesională continuă autorizată.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor Domeniului Major de Intervenție 2.3 prin faptul că îmbunătățește accesul și participarea la programe de formare continuă a unui număr de 1536 de angajați, în urma cărora angajații vor primi certificate de calificare profesională.

Proiectul contribuie de asemenea la îndeplinirea obiectivului general al POSDRU prin faptul că sprijină dezvoltarea capitalului uman prin instruirea și consilierea profesională a 1536 de persoane, având astfel un impact major asupra creșterii competitivității și adaptabilității acestora pe piața muncii.

Beneficiile pentru grupul țintă rezultă din îmbunătățirea nivelului de calificare al acestuia, dobândirea de noi calificari/abilități practice complete corelate cu cerințele pieței muncii, creșterea interesului privind beneficiile formării profesionale pe tot parcursul vieții, creșterea stimei de sine/încrederii în propriile forțe și în final păstrarea locului de muncă și evitarea șomajului.

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriat:

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2