Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse, urmand Constitutia Romaniei, Strategia Nationala Pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati pentru perioada 2006 – 2009, Legea nr. 202/2002 republicata in 2007, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, Directiva 75/11/CE privind aplicarea principiului egalitatii de remuneratie pentru barbati si femei, Directiva 76/207/CE privind  principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati in privinta accesului la angajare, formare profesionala si promovare precum si in ceea ce priveste conditiile de munca, Directiva 78/2000/CE privind egalitatea in domeniul ocuparii si in alte aspecte ale vietii cotidiene, Directiva 43/2000/CE privind tratamentul egal al persoanelor de origine rasiala si etnica si Regulamentul 1083/2006 al Consiliului Uniunii Europene care considera egalitatea de sanse ca unul dintre principiile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune. In implementarea proiectului, un factor important il va constitui respectarea principiului egalitatii de sanse pe toate planurile: Egalitatea de sanse intre barbati si femei - va fi asigurata prin participarea echilibrata in echipa de management a proiectului atat a femeilor cat si a barbatilor. Se va urmari cresterea participarii femeilor in activitati in care pana in prezent imiplicarea acestora este redusa. Se va aplica principiului egalitatii de tratament intre barbati si femei in privinta accesului la formare profesionala (in procesul de selectie la toate programele de formare din cadrul proiectului se va tine cont de egalitatea de sanse). Va exista egalitate de sanse intre angajatii din diferite zone geografice ale tarii. Respectarea principiilor egalitatii de sanse va fi monitorizata permanent de catre echipa de management al proiectului in vederea luarii masurilor ce se impun. In acest sens, vor fi redactate formulare speciale de sesizare privind nerespectarea principiului egalitatii de sanse si va exista o persoana insarcinata cu primirea si rezolvarea oricaror reclamatii; formularele interne de inscriere a grupului tinta, vor avea rubrici dedicate nevoilor speciale ale participantilor, iar incadrarea lor pe grupe si implicarea lor in proiect vor fi facute cu respectarea acestor nevoi (in special pentru: mame cu copii, persoane cu dizabilitati sau suferind de afectiuni cronice/acute); in toate materialele proiectului vor exista texte cu privire la combaterea discriminarii, iar managerul de proiect va urmari in mod continuu aplicarea principiului egalitatii de sanse. Egalitate de sanse din punct de vedere al varstei – prin proiect se va asigura o participare echitabila din punct de vedere al varstei pentru membrii echipei de proiect cat si pentru grupurile tinta. Prin respectarea principiului egalitatii de sanse la implementarea proiectului se va tine cont de: stimularea cresterii gradului de calificare in randul femeilor; modificarea raportului de participare a femeilor si barbatilor in unele sectoare de activitate economica; urmarirea reducerii diferentelor de venit, la munca de valoare egala, intre femei si barbati in sectorul public si privat; egalitatea in viata economica, sociala si participarea egala la procesul decizional. Se va promova in cadrul proiectului si dupa incheierea acestuia conceptul de abordare integrata, in sensul incorporarii principiului egalitatii de sanse dintre femei si barbati si al eliminarii disparitatilor de gen si a discriminarilor pe motive de gen in derularea programelor de instruire. 

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriat:

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2