Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Impactul turismului asupra societății


Este știut faptul că actitivitatea turistică implică anumite costuri economice ( costuri directe aferente afacerilor și costuri guvernamentale), toate acestea și beneficiile economice ajung la toată lumea într-un mod sau altul.

Privit ca ramură distinctă a economiei naționale locul poate său poate fi evidențiat prin următoarele elemente:

  1. Ramură a sectorului terțiar – activități de natura serviciilor de exemplu: transport, alimentație, informații;
  2. Ramură de interferență – rezultat – acestea dau conținut prestațiilor turistice și prezenței unora dintre ele în structura altor ramuri ale economiei;
  3. Ramură de sinteză – activitățile turistice desfășurate necesită intrări din alte ramuri cum ar fi: industria construcțiilor, transport, telecomunicații, cultură.

 

Conform Organizaţiei Mondiale a Turismului efectele turismului asupra economiei împarte aceste efecte în trei categorii, respectiv:

 

Pe langă impactul său asupra economiei, turismul stimulează producția din alte domenii și reprezintp o cale de valorificare a tuturor categoriilor de resurse în special a celor naturale: frumuseţea peisajelor, calităţile curative ale apelor minerale sau termale, condiţiile de climă.
 

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriat:

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2