Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Informare Protecția Datelor


INFORMARE

ASOCIAȚIA NOUL VAL, cu sediul în Constanța, Bulevardul Ferdinand Nr. 32A, cod 900675, județul Constanța, în calitate de beneficiar al Proiectului, contract de finanțare POSDRU/164/2.3/S/141849, din cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) și cofinanțat din Fondul Social European “Investește în oameni!”, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 677/2001, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicțiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004,  prelucrează date cu caracter personal cu privire la persoanele înscrise în grupul țintă.

În vederea realizării obiectivelor propuse și îndeplinirii condițiilor mai sus menționate, în calitate de participant, persoana din grupul țintă al proiectului, are obligația de a furniza datele personale, cu respectarea dispozițiilor legale în materie.

 

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriat:

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2