Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Toate costurile prevazute in bugetul detaliat au fost estimate in urma unei analize a preturilor practicate pe piata si pe baza experientei partenerilor in proiecte similare. Constructia bugetului cererii de finantare s-a realizat avand in vedere prevederile Ghidului Solicitantului, Conditii Specifice şi ale Ordinului 1117/2170/2010 privind cheltuielile eligibile în cadrul POSDRU. Valoarea totala eligibila a proiectului este in valoare de 8.545.233,08 RON, din care valoarea taxei pe valoare adaugata 649.942,68 ron si acopera cele 18 luni de implementare. Bugetul a fost construit astfel incat sa asigure un rulaj financiar fluid pe toata durata celor 18 luni de proiect. Pentru realizarea proiectului s-au avut in vedere identificarea tuturor resurselor materiale si umane necesare in derularea proiectului. Calcularea costului cu resursele umane a pornit de la tariful orar net pentru fiecare, norma zilnica si lunara, durata angajarii in proiect (in luni) si numarul de experti de acelasi tip, care a fost inmultit cu coeficientul 1,827 care reprezinta contributiile angajatului, ale angajatorului si impozitele, rezultand costul total pentru fiecare categorie de expert. La capitolul resurse umane din bugetul proiectului au fost incluse urmatoarele cheltuieli: 1. Cheltuieli pentru echipa de management pentru un total de 710.337,60 RON, care reprezinta 8,31% din valoarea totala eligibila, respectand prevederile din ghid, fiind distribuiti astfel: Managerul de proiect va lucra 18 luni, cu o norma de 3 ore/zi x 20 zile/luna, cu 100 ron/ora - cost total: 197.316,00 RON. Responsabilul financiar va lucra timp de 18 luni, cu o norma de 3 ore/zi x 20 zile/luna, cu 80 ron/ora – cost total: 157.852,80 RON. Expertul achizitii va lucra timp de 6 luni, cu o norma de 4 ore/zi x 20 zile/luna, cu 60 ron/ora – cost total: 52.617,60 RON. Asistent manager de proiect va lucra timp de 18 luni, cu o norma de 4 ora/zi x 20 zile/luna, cu 40 ron/ora – cost total: 105.235,20 RON. Expertul monitorizare raportare va lucra timp de 18 luni, cu o norma de 3 ore/zi x 20 zile/luna, cu 100 ron/ora - cost total: 197.316,00 RON.  Costurile cu resursele umane din echipa de management se bazeaza pe salariile reale ale persoanelor care lucreaza in institutiile partenere la momentul depunerii cererii de finantare. 2. Cheltuieli pentru echipa de implementare pentru un total de 3.675.697,08 RON distribuite astfel: 1 expert comunicare va lucra 18 luni, cu o norma de 3 ore/zi x 20 zile/luna, cu 82 ron/ora – cost total: 161.799,12 RON, 4 responsabili implementare vor lucra timp de 18 luni, cu o norma de 3ore/zi x 20zile/luna, cu 80 ron/ora – cost total: 631.411 RON. 6 operatori grup tinta vor lucra timp de 18 luni, cu o norma de 3 ore/zi x 20 zile/luna, cu 55 ron/ora –cost total: 651.142,80 RON, 5 formatori curs nivel I vor lucra timp de 2 luni, cu norma de 6 ore/zi x 20 zile/luna, cu 25 ron/ora – cost total: 54.810 RON. 10 instructori practica timp de 4 luni, cu o norma de 6 ore/zi x 20 zile/luna cu 20 ron/ora – cost total: 175.392 RON. 2 Coordonatori formare timp de 18 luni, cu o norma de 3 ore/zi x 20 zile/luna, cu 82 ron/ora-cost total: 323.598,24 RON. 1 Expert evaluarea calitatii FPC timp de 8 luni, cu norma 3ore/zi x 20zile/luna, cu 80 ron/ora –cost total: 70.156,80 lei. 1 Expert dezvoltare curicula timp de 4 luni, cu norma 2 ora/zi x 20 zile/luna, cu 80 ron/ora – cost total 23.385,60 RON. 1 Expert informare si publicitate timp de 18 luni, cu o norma de 3 ore/zi, 20 zile/luna, cu 82 ron/ora –cost total: 161.799,12 RON. 2 experti logistica formare timp de 18 luni, cu o norma de 4ore/zi x 20 zile/luna, cu 50ron/ora – cost total: 263.088 lei. 6 Formatori cursuri de calificare nivel 2, timp de 8 luni, cu o norma de 6 ore/zi x 20 zile/luna cu 25 ron/ora –cost total: 263.088 RON. 12 Instructori practica nivel 2 timp de 12 luni, cu norma de 6 ore/zi x 20 zile/luna, cu 20 ron/ora –cost total: 631.411,20 RON. 5 Formatori nivel 3 timp de 3 luni , cu o norma de 6 ore/zi x 20 zile/luna cu 25 ron/ora –cost total:82.215,00 RON. 10 instructori de practica nivel 3 timp de 6 luni, cu o norma de 6 ore/zi x 20 zile/luna, cu 20 ron/ora – cost total: 144.000 RON.1 Expert organizare evenimente timp de 8 luni cu o norma de 3ore/zi x 20 zile/luna, cu 80 ron/ora –cost total: 38.400 lei. Costurile cu echipamentele IT care vor fi achizitionate in proiect au fost estimate ca o media a preturilor de piata ale echipamentelor de acest tip publicate pe site-urile www.emag.ro, www.evomag.ro, www.cel.ro, www.sigmanet.ro. Achizitia echipamentelor a  fost bugetata in anul 1 de implementare, deoarece acestea vor fi necesare echipei de proiect pentru buna desfasurare a proiectului. Costurile de tip FEDR, in valoare de 748.494,40 RON reprezinta 8,76% din valoarea eligibila, respectand conditia prevazuta in ghidul solicitantului. Costurile cu chiriile, utilitatile si serviciile de administrarea cladirilor aferente sediilor, au fost calculate in functie de  suprafata care va fi alocata pentru proiect de catre fiecare partener si conform contractelor in vigoare la data depunerii cererii de finantare. Valoarea cheltuielilor generale de administratie este de 408.241,60 Ron, ceea ce reprezinta 4,78% din valoarea eligibila. Costurile cu serviciile subcontractate se ridica la 21,73%  fiind sub limita maxima prevazuta in ghid. Toate achizitiile prevazute in buget cuprind in tarif si valoarea TVA conform legislatiei in vigoare la momentul depunerii cererii de finantare. 

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriat:

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2