Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Proiectul demareaza cu organizarea unor sesiuni de informare la nivelul fiecarei regiuni vizate de proiect, in vederea asigurarii unei informari si promovari corespunzatoare a proiectului si selectiei grupului tinta. Activitatea A2 este necesara pentru atingerea primului obiectiv specific al proiectului. Partenerul 3 impreuna cu solicitantul si partenerii  P1,P2 si P4 sunt responsabili cu realizarea acestei activitati si totodata, cu selectia grupului tinta, conform metodologiei stabilite prin proiect. Expertul informare si publicitate impreuna cu cel de comunicare  realizeaza continutul materialelor informative, iar editura care va castiga procedura de selectie, va asigura tiparirea si livrarea celor 1.000 de exemplare. Brosura se distribuie la cele 9 intalniri regionale de informare (cate 3 pentru fiecare regiune) de catre operatorii grup tinta. Totodata, angajatorii din fiecare regiune vor fi informati cu privire la oportunitatile de calificare disponibile prin proiect si se va avea in vedere colaborarea cu acestia pentru ca angajatii lor sa participe la cursurile de formare si calificare. In acest scop, se vor incheia parteneriate sau protocoale de colaborare cu patronatele, pentru asigurarea unei participari cat mai largi la cursurile de formare.Solicitantul si partenerii din proiect (P1, P2, P3 si P4) vor juca un rol cheie in asigurarea unei informari si promovari corespunzatoare a proiectului, direct si prin membrii lor. Promovarea se va asigura de asemenea prin mijoacele clasice de publicitate in mass-media – articole in presa, spoturi radio pe statiile locale si prin bannere, afise, flyere etc ce vor fi distribuite in zonele relevante pentru selectia grupului tinta, asigurand astfel premizele pentru inscrierea si participarea corespunzatoare la programele de calificare. In urma inscrierilor, Comisia de Selectie stabileste, pe baza unor criterii clar definite, angajatii care formeaza grupul tinta al proiectului si ii informeaza pe acestia privind selectia si privind calendarul activitatilor. Astfel, in procesul de selectie vor fi favorizati angajatii fara nici o calificare (pentru acestia fiind prevazute 32 de grupe de curs de Nivel I) si angajatii care detin o calificare scazuta (sunt prevazute 24 grupe de curs de Nivel II si 8 grupe curs Nivel III), din zonele cu potential turistic ridicat. Selectia se va face in mai multe etape (3-4 etape), pentru a asigura un flux coerent si continuu al cursurilor pe toata durata desfasurarii proiectului si pentru a se evita supraaglomerarea. Totodata, se va asigura astfel posibilitatea inscrierii, respectiv selectiei tuturor celor interesati, ca raspuns la diversele mijloace de promovare a obiectivelor proiectului (informare directa parteneri, spoturi radio, articole in presa, flyere, bannere, brosuri informative). Grupul tinta al proiectului va fi format din 1.536 angajati, care vor obtine calificari in domeniul turismului.  Pe baza analizei reglementarilor specifice domeniului turismului, si avand in vedere specificitatile de dezvoltare ale angajatilor vizati, precum si tinand cont de specificul cultural, economic si social al fiecarei regiuni in parte, expertii consiliere subcontractati redacteaza continutul materialelor de consiliere (chestionarul vocational, testul vocational, pe calificari si tip de competente, scheme de progres profesional). Operatorii grup tinta organizeaza regional grupele de participanti la consiliere si ii informeaza pe participanti cu privire la programul activitatilor de consiliere. Participantii vor fi invitati sa participe la intalnirile de consiliere in cadrul regiunilor cel mai apropiate de domiciliu. Expertii orientare cariera (consilieri si psihologi) vor desfasura orele de consiliere vocationala, in cadrul regiuni. Vor fi organizate intalniri de grup si intalniri individuale. Se va stabili un traseu profesional pentru fiecare membru al grupului tinta. La finalul activitatii, expertii implicati realizeaza raportul global de consiliere vocationala pentru angajatii consiliati din grupul tinta. Obiectivul acestei activitati, este ca la finalul ei, angajatii sa fie mai constienti cu privire la locurile de munca si calificarile potrivite pentru fiecare dintre ei, precum si privind importanta absolvirii cursurilor si detinerii unei calificari (superioare) avandu-se in vedere totodata un impact semnificativ al proiectului la nivel global. Obiectivul specific 2 e atins prin activitatea A3. In ceea ce priveste activitatea A4, expertii se organizeaza in grupe de lucru pe meserii si stabilesc structura programei, lectiile, bibliografia si aplicatiile practice. Expertul dezvoltare curicula al Partenerului 2 redacteaza continutul stiintific, concepe aplicatiile practice si modalitatea de evaluare pentru cele 8 meserii din domeniul turismului, pe cele 3 niveluri de calificare (Nivel I, Nivel II si Nivel III), conform Nomenclatorului de Calificari stabilit de CNFPA/ANC. Continutul e transpus in lectii si in formate atractive, tinandu-se cont de specificul invatarii pentru adulti. Se utlizeaza echipamentele achzitionate prin proiect. A5: Expertul dezvoltare curicula al P2 va organiza programa si materialele didactice la care au acces formatorii si instructorii de practica si vor compune dosarele de autorizare la ANC pentru 8 meserii. Membrii grupului tinta vor alege si programul la care doresc sa se inscrie, in urma consilierii si orientarii profesionale. Tematica si adresabilitatea programelor de calificare: “Agent de turism – ghid” cod 5113.3.1 (nivel 3), “Tehnician turism, hotel si administratie“, cod 4222.3.1 (nivel 3), “Tehnician activitati de agroturism montan”, cod 3415.3.4 (nivel 3), “Administrator pensiune turistica” cod 5121.2.4 (nivel 2), “Receptioner distribuitor”, cod 5121.2.1 (nivel 2), “Lucrator in agroturism”, cod 6130.2.1 (nivel 2), “Bucatar”, cod 5122.2.1 (nivel 2), “Ospatar(chelner) vinzator in unitati de alimentatie”, cod 5123.2.1 (nivel 2), “Brutar patiser-preparator produse fainoase”, cod 7412.2.2 (nivel 2), “Conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare” cod 8340.1.2 (nivel 1), “Lucrător in hoteluri”, cod 5142.1.1 (nivel 1), “Lucrator in sculptura”, cod 7331.1.12 (nivel 1).. Cursurile se vor desfasura in cadrul fiecarei  regiuni, in locatiile puse la dispozitie de S, P1, P2, P3 si P4. Operatorii grup tinta, apartinand Solicitantului si partenerilor, dupa ce proceseaza informatiile obtinute de la fiecare membru al grupului tinta, informeaza fiecare partener, mai ales P2 cu privire la programele de formare care vor avea loc in regiunea respectiva si numarul de serii. Numai angajatii care au beneficiat de consiliere profesionala prin proiect vor putea participa la cursurile de calificare si vor putea fi certificati pentru calificarile dobandite. Pentru participarea la cursuri, angajatii vor fi alocati unei regiuni, cea mai apropiata de domiciliu Ca un stimulent suplimentar pentru asigurarea participarii si absolvirii cursurilor, se vor acorda subventii lunare, pe nivele de calificare, pentru participantii la programele de formare, cu conditia participarii la intregul program si la examenele de certificare. Responsabilii implementare si operatorii gup tinta mentin legatura cu grupul tinta, formatorii Nivel I, II si III, instructori de practica Nivel I, II, III si ceilalti experti implicati si pregatesc materialele pentru sesiuni. Expertii Partenerului 2 vor sprijini intreg procesul de formare prin crearea si furnizarea de materiale interactive, inovatoare, adaptate nevoilor de formare, pe perioada desfasurarii cursurilor (conform necesitatilor). Expertii Partenerului 2 asigura suport tehnic in furnizarea lectiilor si aplicatiilor practice. Participantii vor evalua programul de formare prin completarea unui chestionar. Coordonatorii de formare vor centraliza rezultatele pentru a fi incluse in raportul privind evaluarea impactului. Coordonatorii de formare organizeaza examenele, tin legatura cu evaluatorii independenti si raporteaza rezultatele ANCP. Coordonatorii formare redacteaza diplomele si le inmaneaza grupului tinta. Obiectivul specific 4 e atins prin activitatile A3, A4, A5 si A6. In vederea cresterii nivelului de informare cu privire la FPC a angajatilor expertii Solicitantului si Partenerului 1 vor organiza pe parcursul proiectului 3 conferinte regionale de informare, la care vor fi invitati sa participe atat membrii ai grupului tinta, cat si, in principal, reprezentanti ai autoritatilor si organismelor relevante pentru domeniul turismului, experti nationali si internationali din acest domeniu. Pentru monitorizarea si evaluarea impactului proiectului, cei doi experti, expert evaluarea calitatii FPC si expertul monitorizare si raportare analizeaza documentele de monitorizare a proiectului, realizeaza interviuri si chestionare cu grupul tinta, cu managerii companiilor din sector, cu expertii proiectului, cu partenerii sociali si redacteaza raportul final de evaluare. Raportul specifica impactul proiectului si recomandarile pentru imbunatatirea, in viitor, a calitatii programelor de calificare ale angajatilor din sectorul turismului. Raportul este diseminat electronic furnizorilor FPC si managerilor din domeniul turismului. Este folosita pagina de Internet a proiectului pentru a strange date pentru evaluare. Proiectul va fi monitorizat continuu de echipa de proiect pe baza unor indicatori si a unor grile de verificare ce vor fi dezvoltate in cadrul sedintelor de lucru. 

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriat:

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2