Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

OBIECTIV SPECIFIC 1 

Promovarea în rândul angajaților și angajatorilor a importanței și beneficiilor participării angajaților la programele de formare profesională continuă și transmiterea de bune practici și modele de succes.

OBIECTIV SPECIFIC 2 

Stabilirea traiectoriilor profesionale în vederea obținerii unei calificări complete pentru angajații fără calificare sau cu calificare redusă prin activități de consiliere și orientare profesională.

OBIECTIV SPECIFIC 3

Obținerea de calificări superioare recunoscute național de către angajații slab calificați sau necalificați prin participarea la programele de formare profesională continuă.

OBIECTIV SPECIFIC 4

Îmbunătățirea calității programelor de calificare pentru angajați, prin activități de monitorizare și evaluare a programelor FPC.

Programele de formare profesională continuă prevăzute în proiect au ca obiectiv calificarea angajaților în domeniul turismului, validate prin certificate de calificare cu recunoaștere națională. Activitățile preconizate vor viza asigurarea calității în vederea adaptării programelor de formare profesională la cerințele pieței muncii.

Angajații vor deveni mai competitivi și vor avea calificări recunoscute la nivel național, contribuind la creșterea competitivității turismului românesc, prin acțiuni care au ca efect dezvoltarea capitalului uman în acest sector.

De asemenea, proiectul asigură atingerea obiectivului AP 2 a POSDRU, prin creșterea nivelului de calificare al membrilor grupului țintă (1536 persoane), dar și la realizarea obiectivului DMI 2.3 pentru că promovează, prin campaniile de informare și de consiliere, beneficiile formării profesionale continue în rândul angajaților din sectorul turismului și creează premizele pentru ca un număr cât mai mare de angajați din acest domeniu să dețină o calificare completă.

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriat:

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2