Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

DEZVOLTARE DURABILĂ

Proiectul contribuie la dezvoltarea durabilă prin atingerea priorităților stabilite în Agenda 21 - Planul Global de Acțiuni pentru Dezvoltare Durabilă în secolul 21, adoptat la Rio de Janeiro, în 1992 și prin Summit-ul Mondial privind Dezvoltarea Durabilă desfășurat la Johannesburg în 2002.

Prin calificarea a 1536 angajați în domeniul turismului, proiectul asigură dezvoltarea durabilă a resurselor umane. Aceștia vor avea noi abilități, o calificare completă și vor putea îndeplini mai ușor sarcinile, contribuind totodată la creșterea calității serviciilor în sectorul turistic și a competitivității acestui sector. La nivelul proiectului se va urmări un plan de dezvoltare durabilă.

El se va axa pe mai multe niveluri:

  • economic. Dezvoltarea durabilă la nivelul proiectului se va atinge pe plan contabil prin eficientizarea cheltuielilor și încadrarea în bugetul alocat proiectului;
  • ecologic. Dezvoltarea durabilă este sprijinită prin colectarea și depunerea la centre specializate a tuturor materialelor reciclabile (hartie, plastic, sticlă, cartușe de imprimantă, toner, echipamente electronice) dar și achiziționarea de echipamente cu nivel redus de poluare;
  • socio-cultural. Bazat pe menținerea stabilității sistemelor sociale, educaționale și culturale prin păstrarea diversității culturale și încurajarea pluralismului de idei, efect al unei educații permanente și care vizează amplificarea potențialului uman, îmbunătățirea acestuia cu noi valențe;
  • moral și spiritual. Durabilitatea este pusă în relație cu valorile etice ale comportamentului uman, ca factor de sporire a eficienței muncii.


INOVARE SI TIC

Promovarea cercetării și a inovării se află în centrul strategiei Comisiei Europene pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă. Proiectul introduce în metodele clasice de predare metode inovatoare (lecții cu conținut audio/ video, suporturi de curs în formate atractive, evaluare) ce țin de utilizarea tehnologiei informației.

Solicitantul și partenerii în proiect vor aplica metode inovatoare de generare a programei și a conținutului științific, metode ce presupun implicarea grupurilor afectate (parteneri sociali, angajatori, angajați), cercetarea fișelor de post, cercetarea abilităților necesare pe piața muncii și cercetarea activității curente în domeniile în care se realizează formare, crescând astfel calitatea sistemului de predare și calificarea în acord cu nevoile de pe piața muncii. Pentru derularea activităților din cadrul proiectului se utilizează echipamente TIC și aplicații inovative care vin să sprijine și să dezvolte calitatea sistemului de predare. La elaborarea materialelor necesare derularii cursurilor și a materialelor de promovare, echipa de proiect va utiliza echipamente TIC. Echipamentele alocate pentru implementarea proiectului vor corespunde cerințelor aplicațiilor utilizate.

ABORDARE INTERREGIONALĂ

Proiectul are și o abordare interregională. El se va derula în 3 regiuni (București Ilfov, Sud Est și Nord Est). Aceste regiuni acoperă o suprafață vastă la nivel național dând o amploare la nivel național a sistemului aplicat prin proiect. 

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriat:

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2