Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Implementarea activitatii A1 va contribui la asigurarea unui management eficient al proiectului. Aceasta activitate va conduce la realizarea urmatoarelor rezultate:

 • Planul detaliat de implementare a proiectului;
 • Metodologia detaliata de monitorizare si evaluare a rezultatelor proiectului;
 • Documente financiar contabile (inregistrari) aferente proiectului;
 • Analiza de risc si planul de actiuni pentru minimizarea probabilitatii de producere (preventiv) si minimizarea impactului (corectiv);
 • Planificarea resurselor umane implicate in proiect;
 • Plan de comunicare;
 • Rapoarte de monitorizare si evaluare a activitatilor si rezultatelor proiectului;
 • Rapoarte tehnice de progres pentru Autoritatea de Management (AM);
 • Rapoarte financiare pentru AM;
 • Cereri de rambursare pentru AM; Raport final.
 • proceduri de atribuire desfasurate;
 • documentatii de atribuire realizate, anunturi de participare elaborate si publicate, rapoarte ale procedurilor de evaluare, anunturi de atribuire a contractelor;
 • proceduri de atribuire desfasurate, contracte incheiate;
 • 10 anunturi de presa;
 • 1 conferinta organizata la demararea proiectului;
 • 1 conferinta organizata la finalizarea proiectului;
 • Identitatea vizuala a proiectului elaborata (sigla, slogan, etc);
 • rapoarte de verificare a cheltuielilor transmise odată cu cererile de rambursare intermediare si finale, 1 raport final de audit realizat;

Implementarea activitatii A2 va conduce la realizarea urmatoarelor beneficii si imbunatatiri, care contribuie la atingerea Obiectivului Specific 1 .

 • nivel crescut de informare asupra importantei FPC
 • grup tinta al proiectului selectionat

Cuantificarea beneficiilor se face prin urmatoarele rezultate:

 • 1 brosura de informare A4 – 1000 buc,
 • 1 spot radio
 • 1000 pliante A5 / 10 bannere / 12 roll -up / 375 afise A2 / 700 mape de prezentare A4 / 500 agende personalizate/ 1000 pixuri inscriptionate / 100 etichete autocolante / 500 miniCD-uri inscriptionate
 • 5 intalniri/campanii regionale de informare si selectie a grupului tinta

Implementarea activitatii A3 va conduce la realizarea urmatoarelor beneficii si imbunatatiri, care contribuie la atingerea Obiectivului Specific 2.

 • 1.536 persoane mai adaptate care vor alege un parcurs profesional mai adecvat propriilor abilitati
 • o piata fortei de munca in domeniul turismului mai coerenta din perspectiva angajarii persoanelor consiliate in locurile de munca potrivite pentru fiecare in parte.

Cuantificarea beneficiilor se face prin urmatoarele rezultate:

 • 1.536 persoane consiliate din 3 regiuni vizate de proiect;
 • 1.536 ore de consiliere si orientare profesionala realizate (minim o ora de consiliere/angajat);
 • 1 chestionar realizat;
 • 1.536 de chestionare aplicate;
 • 1 test vocational aplicat;
 • 1 raport general de activitate privind consilierea si orientarea profesionala realizat;
 • Minim 1383 de persoane care declara in urma orelor de consiliere ca se simt mai adaptati la realitatea pietei muncii.

Implementarea activitatii A4 va contribui la atingerea Obiectivului Specific 2 si va conduce la realizarea urmatoarelor rezultate :

 • 8 programe de formare tip calificare noi elaborate;
 • 8  seturi de suporturi de curs in formate clasic, multimedia (continut audiovideo) realizate;

Implementarea activitatii A5 va contribui la atingerea Obiectivului Specific 4 si  va conduce la realizarea urmatoarelor rezultate:

 • 8 programe de formare tip calificare noi autorizate

Implementarea activitatii A6 va contribui la atingerea Obiectivului Specific 4 si  va conduce la realizarea urmatoarelor rezultate:

 • 1.536 de membrii ai grupului tinta care au beneficiat de consiliere profesionala inscrisi la programele de formare;
 • 64 serii de curs organizate;
 • 1.536 persoane detin o calificare superioara intr-o meserie din domeniul turismului;
 • Minim 1383 de persoane, adica 90% din totalul angajatilor participanti la cursuri, care primesc un certificat de calificare; 
 • 250 de persoane (minim) care considera ca si-au imbunatatit pozitia pe piata fortei de munca;
 • 1.000 angajati ale caror calificari sunt in acord cu piata muncii din sector.
 • Implementarea activitatilor A3, A4, A5 si A6 produce urmatoarele beneficii: 1) sunt furnizate grupului tinta programe de calificare de Nivel I, Nivel II si Nivel III, cu o componenta teoretica si una practica, autorizate national, beneficiind de materiale didactice si de modalitati de furnizare inovative TIC; 2) grupul tinta va beneficia de o calificare superioara intr-o meserie din domeniul turismului. Astfel e atins Obiectivul Specific 3, prin aceea ca membrii grupului tinta vor dobandi calificari recunoscute national in domeniul turismului, pentru meseriile vizate.

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriat:

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2