Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Proiectul are un grad ridicat de multiplicare si de transferabilitate in alte sectoare economice si catre alte grupuri tinta. Activitatile si rezultatele proiectului vor putea fi multiplicate la nivelul sectorului turismului (cu impact la nivel regional si local), in functie de nevoile existente.

Astfel, pe baza experientei dobandite, Solicitantul si partenerii P1, P2, P3 si P4 ca institutii reprezentative in domeniul turismului, se vor putea autoriza in vederea livrarii celor 8 programe de formare continua dezvoltate in cadrul proiectului, la nivel regional, in baza unui sistem unitar modularizat de calificare si tinand cont de specificul de dezvoltare din punct de vedere geografic, economic, social si cultural al fiecarei regiuni. Aceste programe recunoscute la nivel national vor putea fi astfel livrate in continuare angajatilor din domeniul turismului, atat in sectorul public, cat si privat in vederea cresterii nivelului de calificare al angajatilor si pentru a contribui la cresterea competitivitatii turismului romanesc prin dezvoltarea resurselor umane din acest sector si tinand cont de specificitatea si potentialul fiecarei regiuni.

Calificarea angajatilor intr-una dintre cele 8 meserii vizate de proiect imbunatateste pozitia acestora pe piata fortei de munca si asigura adaptabilitatea resurselor umane la schimbari. Abordarea/metodologia proiectului poate fi folosita si in alte sectoare economice in care sistemul existent de formare profesionala nu e aliniat cu standardele nationale (CNFPA/ANC) sau europene. Programele dezvoltate vor fi evaluate si promovate ca modele de buna practica si de alte centre de formare profesionala, realizandu-se astfel un transfer de cunostinte la nivel national si institutional. Rezultatele proiectului pot fi direct incluse in strategiile si actele normative din sectorul turistic, mai ales prin diseminarea raportului de monitorizare si evaluare a programelor de calificare furnizate si au aplicabilitate atat privind proiectele la nivel local/regional, cat si proiecte la nivel national. Raportul va cuprinde recomandari la nivel de sistem.

Autorizarea programelor de formare la ANC va permite recunosterea nationala a acestora. La sfarsitul proiectului vor fi atinse obiectivele si se vor obtine rezultatele pentru care s-a obtinut finantare nerambursabila si nu se va mai solicita o finantare viitoare astfel: (a) Vor fi calificate un numar mare de persoane, iar in viitor se vor dezvolta noi programe de calificare, avand know-how-ul necesar asimilat prin acest proiect; (b) Dupa finalizarea proiectului, programele de formare calificare vor putea fi livrate in continuare de Solicitant si parteneri, pentru indeplinirea obiectului de activitate si obiectivelor definite. Solicitantul va continua sa folosesca pagina de Internet dezvoltata in cadrul proiectului si va mentine grupurile de lucru dezvoltate prin proiect pentru a genera imbunatatirea continua a programelor de calificare. 

CONTACT

ASOCIAŢIA NOUL VAL

B-dul Ferdinand Nr. 32 A, Judeţul Constanţa


Preşedinte Asociaţia Noul Val: Piecu Cristian

Manager Proiect: Carmen Elena COCA

Număr de telefon: 0341.486.170

Număr de fax: 0341.486.170

E-mail: [email protected]

Program cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriat:

ASOCIATIA NOUL VAL - Beneficiar

ASOCIATIA "O SANSA PENTRU FIECARE" IASI - Partener 1
ASOCIATIA "EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION" SLATINA jud.OLT- Partener 2